Cumartesi , 18 Mayıs 2024

DemirDöküm F5 Arıza Kodu

Demirdöküm F5 Arızası (bacalı) modellerinde; bina bacasının çekişinde problemler olduğu zaman kombinin davlumbazında aşırı sıcaklık birikir ve baca termostadının atmasına sebep olur. Bunun sonucunda ise kombinizin digital ekranında F5 arızası yanıp sönmeye başlar

Demirdöküm (hermetik) modellerde ise baca fanının sargılarında zamanlakısa devreler, rulmanlarında yıpranmalar olur ve olması gereken devirde çalışamaz. Dolayısı ile de hava prosestadına yeterli hava basıncı uygulayamaz.

Diğer bir ihtimal baca yerinden çıkmış veya tıkanmış olabilir.

Veya hava prosestadı fandan yeterli basıncı alır ama özelliğini yitirdiğinden dolayı kombiyi çalıştırmaz.

Başka bir olasılık ise elektronik kart fanı devreye sokamıyor olabilir. Bunların sonucunda ise kombinin ekranında sürekli F5 yanıp söner. Çözümünde bacayı kontrol edebilirsiniz .

Tıkanma veya yerinden çıkma gibi sorunlar yoksa kombiyi açıp kapatarak reset yapınız.

Arıza sık sık tekrarlanıyorsa TEKNİK SERVİS çağırmanız gerekecektir.

 

ŞİLE KOMBİ SERVİSİ